پس از «عبدالله دوم» پادشاه اردن، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه نیز به منظور دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه وارد بغداد پایتخت عراق شد.

بر اساس این گزارش، این درحالی است که پیش از لودریان، «عبدالله دوم» پادشاه اردن وارد بغداد شده بود.

قرار است لودریان ضمن دیدار با مقامات عراقی با آنها در خصوص تحولات منطقه و روابط دوجانبه گفتگو کند.