بدنبال نامه تهدید آمیز سفیر آمریکا در برلین به شرکت های اقتصادی آلمان، دفتر صدراعظم این کشور امروز در این باره اعلام نظر و واکنش خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، یک منبع خبری در دفتر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان اعلام کرد: پس از انتشار نامه «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین به شرکت های اقتصادی آلمان و تهدید به اعمال تحریم آنها در صورت حمایت از پروژه گازی نورد استریم ۲ قرار است امروز دفتر صدراعظم در این باره به اعلام نظر و واکنش بپردازد.

گرنل در نامه تهدید آمیز خود به شرکت های آلمانی آورده است: اگر کارگزاران و شرکت آلمانی دست از حمایت پروژه نورد استریم ۲ برندارند با تحریم های جدی واشنگتن روبرو خواهند شد.

سفیر آمریکا در برلین همچنین خاطرنشان کرده است: شرکت های آلمانی تهدیدهای واشنگتن به اعمال تحریم را جدی تلقی کنند.

این در حالی است که چندی پیش «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان از عدم قطع همکاری برلین با پروژه نورد استریم ۲ سخن گفت.