مهاجر، سفیر و میردامادی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد با اسقف اعظم کلیسای سوئد در شهر اوپسالا مقر اسقفی سوئد دیدار کردند.

به گزارش پرس شیعه، سیدرسول مهاجر، سفیر و سید عبدالمجید میردامادی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، با اسقف اعظم کلیسای سوئد در شهر اوپسالا مقر اسقفی سوئد دیدار و در باره زمینه‌های همکاری فرهنگی و دینی بین دو کشور گفت‌وگو کردند.

سفیر ایران از موقعیت مسیحیان و دیرینه کلیساهای ایرانی و گوناگون جمعیت‌های مسیحی و حقوق اقلیت‌‎های دینی  در ایران سخن گفت و از خانم آنته یاکلین، رییس کلیسای سوئد جهت بازدید از اماکن فرهنگی ایران و آشنایی با تاریخ و فرهنگ و مردم کشورمان دعوت بعمل آورد.

مهاجر پیرامون ارتباطات بینادینی در ایران اظهار کرد: ارتباطات دینی به ویژه گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت سال‌هاست که در ایران مورد اهمیت واقع شده است و این گفت‌وگو بخشی با کلیساهای جهانی از جمله شورای جهانی کلیساها بوده که کلیسای سوئد نیز در آن عضویت دارد.

وی همچنین، مسائل و عناوین گفت‌وگوهای بینادینی در حوزه مسائل کلامی اسلام و مسیحیت، مسائل اجتماعی و نقش گفت‌وگوهای دینی در ارتباطات بین‌المللی را یادآور شد.

میردامادی، رایزن فرهنگی ایران در سوئد نیز در سخنانی، به جایگاه گفت‌وگوی دینی در ایران به خصوص میان مسلمانان ایران و جامعه دینی و کلیسای فرانسه اشاره کرد.

یاکلین، رییس کلیسای سوئد به علاقمندی خود از وضعیت امروز ایران، دستاوردهای فرهنگی ایران و موقعیت اجتماعی زنان در ایران اشاره کرد.