سفیر لبنان در لیبی، حمله به سفارت این کشور در طرابلس پایتخت لیبی را تایید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، محمد سکینه سفیر لبنان در لیبی در گفتگویی، حمله به سفارت لبنان در لیبی را تایید کرد.

وی اعلام کرد که تابلوی رسمی سفارت برداشته شده و پرچم لیبی به درب سفارت بسته شد.

سکینه بیان کرد: این حمله از سوی گروهی از جوانان خشمگین لیبیایی پس از اینکه پرچم لیبی در بیروت سوزانده شده، صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: حمله به ورودی سفارت در لیبی شده است و احدی وارد سفارت لبنان در طرابلس لیبی نشده است. پرچم لبنان و تابلوی سفارت از سوی جوانان لیبیایی پایین آورده شده است.

محمد سکینه بیان کرد: همه کارکنان سفارت لبنان در لیبی در سلامت به سر می برند.