دومین شماره نشریه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان دوماهنامه فرهنگی «مفاخر ماندگار» منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، دومین شماره دوماهنامه مفاخر فرهنگی به صاحب امتیازی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

دردومین شماره این دوماهنامه، گفت وگوی اختصاصی و تفصیلی با نجفقلی حبیبی، رییس سابق دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفته و تصویر این چهره فلسفی و فرهنگی هم روی جلد این نشریه آمده است.

حسن بلخاری، مهدی محقق، اصغر دادبه، منوچهر صدوقی سها، غلامرضا اعوانی، توفیق سبحانی، میرجلال الدین کزازی، حسن انوری، سید محمد کاظم موسوی بجنوردی، حسن تاجبخش، محمد جعفر دهقی، احمد پاکتچی، امیرمحمدخانی، محمد باقری، کاوه خورابه و نادره جلالی  استادان و پژوهشگرانی هستند که آثار و گفتارهایی از آن ها در این نشریه منتشر شده است.

همچنین در این دوماهنامه، متن سخنان رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسم یادمان علامه محمد حسین طباطبایی (ره) منتشر شده است.

دوماهنامه مفاخر ماندگار به مدیرمسولی حسن بلخاری و سردبیری کاوه خورابه، منتشر می شود.