دولت کره جنوبی اپلیکیشینی ابداع کرده که میزان آلودگی هوا و ذرات گرد و غبار را به کاربران نشان می دهد و همچنین به آنها توصیه می کند از مناطق آلوده دور مانند یا از ماسک استفاده کنند.

به گزارش پرس شیعه، دولت کره جنوبی اپلیکیشن موبایلی ابداع کرده که به کاربران اجازه می دهدمیزان آلودگی هوا را رصد کنند.

نسخه سئول این اپلیکیشن Dust See نام دارد و تصویری از ذرات غبار هوا را نشان می دهد. بنابراین اپلیکیشن به افراد هشدار می دهد از مناطق آلوده دور بمانند یا از ماسک استفاده کنند.

کاربران می توانند نحوه نمایش انیمیشن ذرات غبار را از بین گزینه های تصویر واقعی، ذرات یا کاراکتر انتخاب کنند. همچنین آنها می توانند تصاویری از ذرات غبار را در شبکه های اجتماعی منتشر کنند.