پادشاه اردن و رئیس جمهور عراق بر اینکه بغداد و امان کانون های حل بحران های منطقه و تقویت روابط میان اعراب باشد، تاکید کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، عبدالله دوم پادشاه اردن با برهم صالح رئیس جمهور عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری عراق آمده است: برهم صالح در فرودگاه بین المللی بغداد از عبدالله دوم پادشاه اردن و هیات همراهش استقبال کرد. طرفین در کاخ صلح بغداد بر عمق روابط تاریخی و پیوندهای مشترکی که عراق و اردن را به یکدیگر مرتبط می سازد، تاکید کردند و ضرورت ارتقای روابط و توسعه آن به نحوی که به نفع دو ملت باشد را مورد تاکید قرار دادند. در این دیدار موضوعات مورد اهتمام مشترک و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی و توسعه افقهای همکاری برای تحقق منافع متقابل مورد رایزنی قرار گرفت.

ریاست جمهوری عراق بیان کرد: در این دیدار درباره موضوعات عربی و بین المللی بحث و رایزنی شد و بر نقش مهم دو کشور در تثبیت پایه های صلح و ثبات عربی و منطقه ای تاکید شد و اینکه بغداد و امان نقطه اساسی در تقویت روابط میان برادران عرب و کانون گفتگوهای جدی و سازنده برای پایان بحران هایی که منطقه شاهد آن است، باشد؛ تاکید کردند.