معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور اعلام کرد: نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی از نسخه شماره ۴، موفق به دریافت مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد علی کریمی گفت : نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی  از نسخه شماره ۴ این نشریه موفق به دریافت مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم شد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  ISCجزو نشریات دارای ضریب تاثیر شناخته شده و در این پایگاه نمایه شد.

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه افزود:  این فصلنامه در سامانه نشریات وزارت علوم موفق به دریافت رتبه A و امتیاز  ۸۸ (رتبه یک در بین نشریات پیام نور کشور) شد.