گروهی از جوانانی فرانسوی در حالی که ماسک بر صورت داشتند در اعتراض به قوانین کار با پلیس شهر پاریس درگیر شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، هزاران نفر از مردم پاریس و گروههایی که ماسک بر صورت داشتند علیه دولت پاریس و قوانین کار تدوین شده توسط دولت اعتراض کردند.

تظاهرات کنندگان در اعتراض به قوانین جدید کار در فرانسه و عدم امنیتی شغلی با نیروهای ضد شورش شهر پاریس درگیر شدند که منجر به خسارات مالی زیادی شد.

پلیس برای متفرق کردن جمعیت معترض از گازهای اشک آور استفاده کرد. پلیس می گوید تا کنون خسارات جانی در این تظاهرات گزارش نشده است.

این درگیری ها در حالی رخ داده است که پلیس می گوید بیشتر نیروهای خود را صرف تامین امنیت از مسابقات فوتبال اروپا کرده است.

در ماههای اخیر کشور فرانسه با چالش های اقتصادی و سیاسی متعددی از جمله ریاضت اقتصادی و تهدیدهای تروریستی مواجه است.