رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب مخالفان خود، جمعیت‌ های مخالف الرساله و التوعیه الاسلامیه را منحل و اموال آنها را مصادره کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، دادستان عمومی بحرین در ادامه سرکوب مخالفان، روز سه ‌شنبه جمعیت‌ های الرساله و التوعیه الاسلامیه را منحل کرد.

وزیر کار و توسعه اجتماعی بحرین چند ساعت قبل از تصمیم دادستان عمومی بحرین، در حساب تویتری خود از تصمیم این دادستانی مبنی بر منحل کردن این دو جمعیت خبر داده بود.

در همین حال وزارت خارجه آمریکا نسبت به اقدامات رژیم بحرین علیه مخالفان و جمعیت الوفاق این کشور به شدت ابراز نگرانی کرد. «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود با خبرنگاران، تاکید کرد که اقدامات رژیم بحرین علیه مخالفان با تعهدات بین المللی این کشور مغایر است.

دادگاه بحرین روز سه شنبه دستور توقف فعالیت های جمعیت الوفاق این کشور را نیز صادر کرد. مقامات بحرین همچنین سایت جمعیت الوفاق را از اینترنت حذف و با یورش مأموران امنیتی به مقر آن، مهمترین جمعیت مخالفان خود را بستند. طبق این حکم دستور بستن تمامی مراکز و دفاتر وابسته به جمعیت الوفاق صادر شده است.

رژیم آل خلیفه در بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون سیاست سرکوب مخالفان و شیعیان این کشور را آغاز کرده است. سلب تابعیت، محرومیت از کار، بازداشت و محاکمه های غیر عادلانه و شکنجه از جمله مجازات هایی است که علیه مردم بحرین اعمال می شود.

سازمان‌ های حقوق بشری و بین‌ المللی وضعیت حقوق بشر در بحرین را مأیوس کننده توصیف می‌ کنند.