جنبش «۱۴ فوریه» بحرین با صدور بیانیه‌ای حکم دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه در خصوص تعلیق تمامی فعالیت‌های جنبش «الوفاق» را به شدت محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، جنبش «۱۴ فوریه» بحرین در محکومیت تعلیق فعالیت های جمعیت «الوفاق» از سوی دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این جنبش ضمن محکومیت شدید حکم دادگاه آل خلیفه اعلام کرد: ما ضمن اعلام همبستگی با برادران خود در جمعیت الوفاق و تمجید از مقاومت و ایستادگی آنها بر لزوم تحکیم وحدت در کشور به منظور مقابله با استبداد آل خلیفه و اشغالگران سعودی تأکید داریم.

در ادامه بیانیه این جنبش آمده است: انحلال جمعیت های سیاسی «التوعیه» و «الرساله» نیز در ادامه سیاست های فرقه گرایانه و کینه توزانه رژیم آل خلیفه اتفاق افتاد که به خودی خود حاکی از روند رو به رشد سرکوب های سیاسی این رژیم است.

این جنبش همچنین تصریح کرده است: موضع ما در قبال تشدید سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه، تشدید شکنجه زندانیان سیاسی در بند این رژیم، کوچ دادن اجباری شهروندان از جمله زینب الخواجه، سلب تابعیت ها و دیگر جنایت های رژیم آل خلیفه قاطعانه خواهد بود.

جنبش «۱۴ فوریه» همچنین اعلام کرد که این جنبش در برابر رژیم آل خلیفه و اشغالگران سعودی خواهد ایستاد و به انقلاب خود ادامه خواهد داد.

گفتنی است، دادگاه وابسته به آل خلیفه روز گذشته ضمن صدور حکم تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق، دو جمعیت «التوعیه» و «الرساله» را نیز منحل اعلام کرد.