رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از نامزدی «کلینتون» و جلب رای مسلمانان آمریکا، با زیر سوال بردن اظهارات اسلام ستیزانه «ترامپ» از وی انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در همراهی با «هیلاری کلینتون» نامزد احتمالا نهایی حزب دموکرات در رقابت ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، به صراحت از گفته های اسلام ستیزانه مردی که آرزوی ورود به کاخ سفید را در سر می پروراند، انتقاد کرد.

«دونالد ترامپ» نامزد احتمالا نهایی جمهوریخواهان که پیشتر هم خواهان ممانعت مقطعی از ورود مسلمانان به خاک آمریکا شده بود، پس از حادثه مرگبار «اورلاندو» که به قتل ۴۹ نفر منجر شد، خواهان لغو روند مهاجرت از همه کشورهایی شد که در تاریخچه خود سابقه ترورسیم را دارند.

از سوی دیگر ترامپ از اوباما به دلیل عدم به کارگیری اصطلاح تروریسم اسلامی افراطی انتقاد کرد حال آنکه رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ گفت: تنها نتیجه برخورد متفاوت با جامعه مسلمانان آمریکا، کاهش هر چه بیشتر امنیت کشور از راه افزایش شکاف بین غرب و جهان اسلام است.

وی افزود: اینجا فردی (ترامپ) است که فکر می کند ما نمی دانیم با چه کسی می جنگیم. هیچ جادویی در عبارت اسلام افراطی نهفته نیست. این یک گویش سیاسی است و راهبرد محسوب نمی شود. اینکه تهدیدی را با نامی متفاوت بخوانیم موجب رهایی از آن نمی شود. بلکه این نوعی انحراف سیاسی است.

گفتنی است که ترامپ پیشتر گفته بود که برای اجرای تصمیم ممانعت از ورود مسلمانان به آمریکا، از حق عملکرد اجرایی خود استفاده می کند –حقی که به رئیس جمهور در صورتی که پای امنیت ملی در میان باشد اجازه لغو ورود هر قشری را می دهد.

لازم به ذکر است که انتقادات اوباما همزمان با انتقادات مشابهی از سوی کلینتون متوجه ترامپ شد. کلینتون نیز پیشتر رقیب جمهوریخواه خود را به دم دمی مزاج بودن و عدم صلاحیت برای احراز پست ریاست جمهوری متهم کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنان اوباما در حمایت از مسلمانان را به نوعی می توان تلاش برای جلب رای این اقلیت مذهبی آمریکا به نفع کلینتون – نامزد منتخب وی در رقابت نهایی ۸ نوامبر- به حساب آورد چرا که به هر حال جلب حمایت اقلیت های نژادی و مذهبی از نقاط قوت دموکرات ها در تمامی ادوار انتخاباتی بوده است و این بار گزافه گویی های ترامپ فرصت عیان شدن این مسئله را بیشتر فراهم می کند.