وزیر کشور آلمان در گفتگویی بر لزوم اتخاذ سیاست های امنیتی قوی تر در اروپا تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ «توماس دیمیزره» وزیر کشور آلمان در گفتگو با روزنامه راینیشن پست همچنین اظهار داشت: با نگاهی به حوادث اخیر در اروپا از جمله حمله تروریستی در پاریس به راحتی می توان متوجه این امر شد که باید سیاستهای دفاعی اروپا بیش از پیش تقویت شود.

وی با هشدار نسبت به سفر شهروندان آلمانی به مناطقی که احتمال وقوع حمله تروریستی و ناآرامی وجود دارد، گفت: ما موظفیم تا اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار مردم قرار داده و چشم انداز درستی از شرایط حاکم در اروپا به آنها ارائه دهیم.

وزیر کشور آلمان در ادامه با اشاره به نشست های اتحادیه اروپا پس از حوادث تروریستی پاریس تصریح کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا سیاستهای امنیتی و دفاعی اروپا با اعمال پاره ای اصلاحات نه تنها از قدرت بیشتری برخوردار شود، بلکه بتواند گره گشای بحران های بین المللی نیز باشد.