رزمایش دریایی مشترک میان آمریکا، هند و ژاپن در حالی در آب های غرب پاسیفیک جریان دارد که ادعا می شود یک فروند کشتی شناسایی چین از نزدیک کل عملیات را رصد می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ منابع وابسته به واشنگتن مدعی رویت یک فروند کشتی شناسایی چینی هستند که ادعا می شود در حال تعقیب سایه به سایه ناو هواپیمابر «جان سی استنیس» آمریکا در آب های غرب اقیانوس آرام مشاهده شده است.

ناو آمریکایی مشغول انجام رزمایش مشترک «مالابار» با حضور نیروی دریایی هند و ژاپن است.

دولت پکن از آب های غربی پاسیفیک به عنوان حیاط خلوت خود یاد کرده و خطوط کشتیرانی کل منطقه را به لحاظ دسترسی به سایر اقیانوس های جهان حیاتی تلقی می کند به ویژه آنکه در حال حاضر بحث قدرت یابی چین در آسیا- پاسیفیک نیز مطرح است.

اما در این میان حضور ژاپن معنای عمیقی دارد چراکه همراهی این کشور با آمریکا از دغدغه مشترک آنها مبنی بر گسترش دامنه نفوذ زیردریایی ها و کشتی های جنگی چین در آب های غربی پاسیفک ناشی می شود.

ژاپن که پیشتر به طور مشروط در رزمایش سالانه مالابار شرکت می کرد، از سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) بی هیچ قید و شرطی در این نمایش نظامی حضور دارد. پیشتر، دولت توکیو تنها هنگامی که مالابار در شمال غرب اقیانوس آرام جریان داشت، از حق مشارکت در آن برخوردار بود. شمال غرب اقیانوس آرام منطقه ای است که به لحاظ جغرافیایی از حساسیت کمتری برای چین برخوردار است.

در این میان، سدی که دسترسی آسان چین به آب های پاسیفیک غربی را دشوار می کند، مجموعه ۲۰۰ جزیره ای است که از ژاپن و از سمت دریای چین شرقی تا یکصد کیلومتری تایوان کشیده شده است. ژاپن با توسل به ایستگاه های رادار و همچنین باتری های موشک ضد کشتی از این جزایر محافظت می کند.

اما برای هند، رزمایش مشترک با آمریکا و ژاپن فرصتی برای به نمایش کشیدن قدرت خود در حاشیه شرقی چین و نشان دادن عدم رضایت از افزایش فعالیت های دریایی پکن در اقیانوس هند تلقی می شود. در همین راستا، هند چهار فروند کشتی خود را از مسیر دریای چین جنوبی و با سوخت گیری در بنادر فیلیپین و ویتنام عازم محل رزمایش در غرب پاسیفک کرد.