همزمان با روز جهانی حمایت از پناهجویان قرار است در آلمان یک زنجیره انسانی تشکیل شود.

به گزارش پرس شیعه؛ در تقویم جهانی روز ۲۰ ژوئن به عنوان روز حمایت از پناهجویان و مهاجران ثبت شده است. شماری از مردم آلمان در همین راستا قرار است با تشکیل یک زنجیره انسانی به حمایت از پناهجویان دست بزنند.

براساس گزارش های اعلام شده قرار است این زنجیره های انسانی در مساجد، کلیساها، کنیسه ها و کمپ های پناهجویان تشکیل شود.

تاکنون شهرهای لایپزیگ، مونیخ، هامبورگ، برلین و بوخوم برای برگزاری این تجمع انتخاب شده اند.

روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن این زنجیره انسانی تشکیل خواهد شد.