نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به سواحل نوار غزه چهار صیاد فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری وفا، اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان صهیونیست به سواحل نوار غزه یورش بردند.

به دنبال این حمله چهار صیاد فلسطینی بدون تفهیم اتهام توسط صهیونیست ها بازداشت شدند.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند.

صهیونیست ها در ابتدا «القلقیلیه» را هدف قرار دادند که به دنبال آن درگیری شدیدی میان آنها و فلسطینیان درگرفت.

در جریان این حملات نیز شماری از شهروندان فلسطینی توسط صهیونیست ها دستگیر شدند.