پنجمین دوره از سلسله نشست‌ های تخصصی علم و ایمان با محوریت نظامات و الگوهای تحقق تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه؛ مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) با توجه به اهمیت گفتمان‌سازی مفهوم «علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی» و فعالیت به جهت تحول بنیادین در عرصه علوم انسانی اسلامی، برنامه‌‌ریزی‌‌های خاصی را جهت برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در حوزه ‌تعلیم و تربیت اسلامی ترتیب داده است.

موضوع‌محوری این سلسله نشست‌ها عنوان الزامات تحقق عملی نظریه‌های تعلیم و تربیت اسلامی است که مبتنی بر آن در هر نشست، مباحث تخصصی نظیر مخاطب‌شناسی و جذب هدفمند، اصول و راهبردهای طراحی و برنامه‌‌ریزی تربیتی ـ آموزشی، عملیاتی و اجرای کردن برنامه‌‌ریزی‌‌های تربیتی آموزشی، الگوهای ارزیابی و اثرسنجی مخاطبان و شبکه‌سازی مخاطبان و استمرار برنامه‌های تربیتی ـ آموزشی توسط اساتید مربوطه تدریس خواهد شد.

حجج‌ اسلام سعید دسمی، مجتبی وافی، محمدرضا عابدینی، علیرضا صادق‌زاده، علی محمدی، محمدجواد زارعان و مرتضی زاهدی، محمدمهدی اعتصامی و احمدرضا اخوت و جمیله علم‌الهدی اساتید و نظریه‌‌پردازانی هستند که در این سلسله نشست‌ها به تبیین نظرات خود خواهند پرداخت.

این سلسله نشست‌ها به‌ صورت هفتگی روزهای دوشنبه‌ و پنج شنبه‌ هر هفته در محل مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.