جت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر با تأکید براینکه خداوند همه گناهان را می بخشد لزوم ارتباط هرچه قوی ترمیان انسان با خداوند را خاطرنشان ساخت.

به گزارش پرس شیعه؛ نماینده ولی فقیه درامورحج وزیارت درجلسه تواصی به حق درجمع کارکنان سازمان حج و زیارت وبعثه مقام معظم رهبری با اشاره به آیات قرآن کریم، لطف وعنایت حضرت احدیت را مشمول همه بندگان دانست و تصریح کرد: درجای جای قرآن بارها تاکید شده تا انسان باورش شود خداوند نسبت به او، حتی از پدر و مادر مهربان تراست.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکربه صفات رحمانیت و رحیمیت پروردگار اشاره کرد وبا بیان آیه «إذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوه الداع إذا دعان فلیستجیبوا لی» لزوم قوی ترکردن ارتباط انسان با خداوند را خاطرنشان ساخت.

وی سپس با بیان مفهوم آیه «قل یاعبادی الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله یغفر الذنوب جمیعا» اظهارداشت: خداوند همه گناهان را می بخشد و هر لحظه که انسان تصمیم بگیرد سراغ خدا بیاید هیچ دری بر روی او بسته نیست و باریتعالی رحمتش را شامل حال بندگان می نماید.

نماینده ولی فقیه نعمت های خداوند به بندگان را بیشمار توصیف کرد وافزود: هرآنچه در اطراف و وجود خود می بینیم همه نعمات والطاف الهی است ولی ازبس غرق در نعمت هستیم فراموش می کنیم و ازخدا فاصله گرفته و غفلت پیدا می کنیم.

سرپرست حجاج ایرانی با تاکید براینکه انسان باید توجه به خدا را در وجود خود نهادینه کند گفت: رمز موفقیت انسان دراین است که خدا را باور و یاد خدا را دروجودش نهادینه کند و بداند که باریتعالی درهمه حال ناظر بر اعمال رفتار و کردار اوست.

وی بااشاره به اینکه خداوند ستارالعیوب است، افزود: باریتعالی هیچ کسی را از درخانه اش رد نکرده و نمی کند و همواره درخانه او بر روی بندگان باز است.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر با اشاره به اینکه گناه زیاد انسان را قسی القلب می کند اظهار داشت: انسان اگر به قساوت قلب دچار شود گرفتار گناه می شود و حوصله عبادت و دعا نخواهد داشت.

وی ماه رمضان را فرصتی برای تقویت نزدیکی انسان به خدا دانست و گفت: دراین ماه شیاطین درغل و زنجیرند و همه زمینه ها برای اینکه انسان مشمول عنایت و رحمت الهی قرارگیرد، فراهم می باشد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت حاضران را به توجه به مضامین ادعیه ماه مبارک رمضان توصیه کرد و افزود: مضامین این دعاها بسیار والاست و نهایتا انسان را به این نتیجه می رساند که هیچکس از خداوند به او مهربانتر نیست.

وی با اشاره به اینکه انسان باید توجه داشته باشد که گاهی اعمال اوست که بلا را بروی نازل می کند گفت: باید خود را دراین ماه هرچه بیشتر به خدا نزدیک کنیم و درلحظه لحظه آن از برکات خداوند که برما نازل و محبتش شامل حال ما می شود استفاده نماییم و بویژه بتوانیم درشب های قدرهمه برکات را جایزه بگیریم.