پالیزار رایزن فرهنگی ایران در ژاپن از رادیو ژاپنی معاونت برون مرزی بازدید و با حسن نوروزی مدیرکل رادیوهای شبه قاره و شرق آسیای برون مرزی و گفت‌وگو کرد.

به گزارش پرس شیعه؛  پالیزار رایزن فرهنگی ایران در ژاپن از رادیو ژاپنی معاونت برون مرزی بازدید و با حسن نوروزی مدیرکل رادیوهای شبه قاره و شرق آسیای برون مرزی و همچنین ولی الله قرقانی مدیر رادیو ژاپنی معاونت گفت‌وگو کرد. در این دیدار رایزن فرهنگی ایران خواستار برقراری امکان تبادل برنامه‌ها و استفاده از فضای مجازی به منظور معرفی فرهنگ ایران اسلامی شد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت های موجود برای معرفی رادیو ژاپنی برون مرزی و برقراری ارتباط با مراکز ایرانشناسی در ژاپن تاکید کرد.

وی همچنین امکان استفاده از رادیو ژاپنی برای ترجمه آثار فاخر در زمینه ادبیات و فرهنگ ایرانی اسلامی و معرفی شعرای معاصر ایران به زبان ژاپنی را بسیار موثر دانست.