جنبش النجباء عراق، سفیر عربستان را “فردی اطلاعاتی” توصیف کرد که بدنبال خرابکاری در داخل عراق می باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش النجباء عراق در گفت وگو با السومریه نیوز گفت: ثامر السبهان عنصری نامطلوب است و تعجب می‌کنم که چرا دولت عراق او را تاکنون به خاطر اظهارات خطرناک مداخله جوایانه اش در امور داخلی عراق و به چالش کشیدن وضعیت موجود و دمیدن در تنور طایفه‌گری، اخراج نکرده است.
وی افزود: السبهان پروژه خرابکاری در داخل عراق است و نه پروژه از سرگیری روابط بین ریاض و بغداد.
الکعبی گفت: عربستان موضع خود را تغییر نداده و موضع این کشور درقبال عراق همچنان منفی است.
وی افزود: السبهان فردی اطلاعاتی است و نه یک شخصیت سیاسی. او به دست سازمان اطلاعات آمریکا برای اجرای مقاصد و تحقق منافع این کشور آموزش دیده است.