یک مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از تلاش های پادشاه عربستان سعودی در رهبری کشورهای سنی برای مقابله با ایران و ایجاد اصلاحات در اقتصاد متکی به نفت ریاض تمجید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، «هرتزی هالیوی» رئیس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی به صورت علنی از آنچه تلاش های سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در رهبری کشورهای سنی برای مقابله با ایران و اصلاح اقتصاد متکی به نفت ریاض یاد کرد، تمجید نمود.

هالیوی در کنفرانس «هرتزلیا» گفت: این عربستان همان عربستانی که یک سال و نیم پیش دیدیم نیست. ما با پادشاه مختلف و حمایت هایی که از وی می شود روبرو هستیم.

وی افزود: عربستان در تلاش برای رهبری اردوگاه سنی در خاورمیانه است. این کشوری است که چه بسا قویترین موضع را در خاورمیانه علیه ایران اتخاذ کرده است و اصلاحات بنیادینی را اجرا می کند تا اقتصاد عربستان با حلول سال ۲۰۳۰ بر نفت تکیه نداشته باشد.

هالیوی بدون وارد شدن به جزئیات گفت: برخی از کشورهای سنی عملگرا در حال نزدیک شدن به منافع ما هستند. این امر قابل توجهی است و در آن فرصت وجود دارد.

این اظهارات هالیوی در راستای عادی سازی روابط بین دو طرف که عربستان در طول سال های گذشته برای فراهم کردن زمینه های آن تلاش می کند، صورت می گیرد. در همین راستا «انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی پیش از این اعلام کرده بود که روابط بین عربستان و رژیم صهیونیستی به سطحی رسیده است که باید علنی شود.

وی همچنین افزود که دنیا مقامات سعودی و اسرائیلی را در دیدارهای علنی خواهد دید.