حزب الله لبنان با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت اقدام مقامات رژیم آل خلیفه در تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق و انحلال جمعیت التوعیه و الرساله بحرین، این اقدام را جنون آمیز خواند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اقدام سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه بحرین در تعلیق فعالیت های جمعیت «الوفاق» و انحلال جمعیت «التوعیه» و «الرساله» بحرین را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش در بیانیه حزب الله در این خصوص تصریح شده است: این گونه اقدامات تجاوز آشکار به حقوق و آزادی هایی است که هر ملتی در جهان شایسته برخورداری از آن است.

در ادامه این بیانیه همچنین بیان شده است: گروه ها و تشکل هایی که نظام بحرین آن ها را منحل اعلام کرده است، جمعیت هایی نیستند که اقدامات خشونت آمیز انجام دهند. مسئولان بحرینی در راستای سرکوب مردم و تعمیق بحران سیاسی و اجتماعی در کشور خود فعالیت می کنند.

حزب الله همچنین عنوان کرده است: ما این گونه اقدامات زورگویانه را از چشم جامعه بین المللی می بینیمکه شعار آزادی سر می دهد. همچنین این گونه اقدامات موجب نمی شود که توان مردم بحرین از بین برود و آن ها از پیگیری حقوقشان صرف نظر کنند.

در بیانیه حزب الله تصریح شده است: این گونه اقدامات هرگز موجب کنار گذاشتن گزینه مسالمت آمیز توسط مردم بحرین نمی شود؛ زیرا همین گزینه باعث به زحمت افتادن مقامات بحرین شد و آنها را به سمت اتخاذ تدابیر جنون آمیز سوق داد.

گفتنی است، دادگاه وابسته به آل خلیفه طی روزهای اخیر ضمن صدور حکم تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق، دو جمعیت «التوعیه» و «الرساله» را نیز منحل اعلام کرد.