ارتش سوریه و متحدانش شهرک زیتان در حومه جنوبی حلب را آزاد کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ ارتش سوریه و متحدانش پس از درگیری های شدید با گروههای تروریستی، کنترل شهرک زیتان در حومه جنوبی حلب واقع در شمال سوریه را به دست گرفتند.
ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی این کشور به مواضع گروه تروریستی موسوم به “جیش الفتح”، که شهرک زیتان را در اشغال داشت، حمله کرد.
ارتش در این حمله این گروه تروریستی را وادار به عقب نشینی به سوی جبهه های “خلصه” و “الحاضر” کرد. در این دو جبهه درگیری بین دو طرف همچنان در جریان است.
در رقه نیز ارتش سوریه با برخورداری از پشتیبانی هوایی، به پیشروی خود به سمت شهرک “الطبقه” ادامه داده و به پنج کیلومتری این شهرک رسیده است.