نیمی از شهروندانی که نظامیان کانادایی در افغانستان بازداشت می کردند، بی گناه بودند.

به گزارش پرس شیعه؛ مطبوعات کانادایی فاش کردند، تعدادی از نظامیان کانادایی در نامه ای سرگشاده اعلام کردند که نیمی از افغانستانی هایی که سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ توسط نظامیان کانادایی بازداشت و در پایگاه قندهار در جنوب افغانستان حبس شدند ، شهروند عادی و بی گناه بودند و هیچ ارتباطی با طالبان نداشتند.
در این نامه با اشاره به بدرفتاری فرماندهان ارتش کانادا با شهروندان افغان در پایگاه قندهار، از ارتش به علت همکاری نکردن با کمیتۀ رسیدگی به پرونده بدرفتاری با شهروندان افغان در پایگاه قندهار انتقاد شده است.
نظامیان کانادایی در نامه خود آورده اند که ۵۰ درصد از زندانیان پایگاه قندهار افراد عادی و سرپرست خانوار و کشاورز بودند، و با شورشیان طالبان ارتباطی نداشتند و اصولاً نباید بازداشت می شدند.
نظامیان کانادایی اعلام کردند: شهروندان افغان برای دادن اطلاعاتی درباره طالبان بازداشت می شدند و گاه بیش از ۲ ماه در حبس می ماندند در حالی که قوانین کانادا فقط اجازه حبس ۹۶ ساعته را به عنوان حداکثر زمان بازداشت افراد برای اخذ اطلاعات از آنها داده است.
هارجیت ساجان وزیر دفاع کانادا در پارلمان گفت : ما این مساله را جدی تلقی می کنیم و مسئولان مربوطه به اتهامات رسیدگی خواهند کرد.
ساجان افزود: این نامه توجه من را به خود جلب کرده است .
هارجیت ساجان قبلاً فرمانده نیروهای مسلح کانادا بود و بین سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ سه بار به استان قندهار فرستاده شد.