قبایل استان صنعا با برپایی تجمع مسلحانه بر مخالفت خود با حضور آمریکا در خاک یمن تاکید کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ شرکت کنندگان درتجمع گسترده در منطقه الحصن در خولان الطیال دراستان صنعا، بر آمادگی خود برای مقابله با حضور آمریکا درخاک یمن به شیوه های مختلف تاکید کردند.

تجمع کنندگان همچنین موضع سازمان ملل مبنی بر حذف ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی ریاض از فهرست سیاه کشتار کودکان یمنی را محکوم کردند.

نیروهای قبایل الحصن دراین تجمع اعتراض آمیز، ادامه تجاوز عربستان سعودی به یمن و تداوم محاصره این کشور را در سایه سکوت مجامع بین المللی محکوم کردند.