کمیساریای حقوق بشر اروپا اعلام کرد که بیش از پنج میلیون تبعه کشور سودان نیازمند دریافت کمک های فوری هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، یکی از مسئولان کمیساریای حقوق بشر اروپا در سخنانی اعلام کرد که میلیون ها سودانی به کمک های فوری نیازمند هستند.

وی در ادامه سخنان خود در همین رابطه تصریح کرد: پس از موج مهاجرات ساکنان و افزایش شمار پناهندگان سودان جنوبی بیش از ۵ میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند.

مسئول کمیساریای اروپا همچنین افزود: پس از موج جدید مهاجرت در منطقه دارفور و افزایش افراد سودان جنوبی، وضعیت انسانی در شماری از مناطق سودان بسیار سخت شده است.

وی در پایان عنوان کرد که کمیساریای اروپا کمک هایی مالی به میزان ۱۲/۵ میلیون یورو برای کمک رسانی به سودان تحویل داده است.

شایان ذکر است سودان جنوبی از پایان سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون شاهد درگیری های داخلی است که موجب وخیم شدن اوضاع و کشته شدن ده ها هزار شهروند شده است.