حضرت آیت الله سبحانی با بیان اینکه حضرت خدیجه (س) نخستین بانویی بود که به دین مبین اسلام ایمان آورد، ابراز داشتند: این بانوی نمونه عالم از روز ازدواج، پیامبر (ص) را همراهی کرد و ثروت خود را در خدمت اسلام گذاشت و موجب گسترش دین شد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی شامگاه چهارشنبه در نهمین برنامه «چشمه معرفت» که از شبکه اول سیما پخش شد، با بیان اینکه آسیه، مریم، حضرت خدیجه (ش) و حضرت زهرا (س) چهارزن برگزیده عالم هستند، اظهار داشتند: در روایات اشاره شده است که این چهار بانو به دلیل ایمان و ایثار برتر دارای جایگاه برگزیده شدند.

ایشان به تجلیل قرآن کریم از ایمان آسیه همسر فرعون اشاره داشتند و گفتند: این زن برگزیده دارای بهترین زندگی بود اما هنگامی که متوجه مسیر اشتباه فرعون شد، همه زندگی خود را فدای ایمان کرد و به دار آویخته شد.

معظم له با بیان اینکه قرآن کریم از مقام حضرت مریم نیز تجلیل کرده است، افزودند: حضرت مریم نیز جایگاه برتری در میان زنان عالم دارد و به دلیل تقوای خود، مقام مادری یکی از پیامبران اولوالعزم را یافت.

این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه حضرت خدیجه(س) نخستین بانویی بود که به دین مبین اسلام ایمان آورد، ابراز داشتند: این بانوی نمونه عالم از روز ازدواج، پیامبر(ص) را همراهی کرد و ثروت خود را در خدمت اسلام گذاشت و موجب گسترش دین شد.

حضرت آیت الله سبحانی با تجلیل از مقام ایمان حضرت خدیجه(س)، گفتند: این بانوی برگزیده عالم در راه ایمان و اسلام دست از ثروت خود کشید و در دوران سه ساله حصر اقتصادی در شعب ابی طالب سختی شرایط را پذیرفت و بعد از گذشت چند روز از دوران حصر، از دنیا رفت.

ایشان افزودند: حضرت خدیجه(س) همواره مورد علاقه نبی مکرم اسلام بود و بعد از وفات این بانوی برگزیده، هدایای دریافتی افراد را برای دوستان ایشان با نیت تفقد ارسال می کردند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه قرآن کریم برترین و بدترین زنان را معرفی کرده است، گفتند: براساس آیات قرآن، همسران حضرت نوح و لوط فاسدترین زنان تاریخ بودند در حالی که آسیه، مریم، حضرت خدیجه(س) و حضرت زهرا(س) به عنوان الگوهای برتر ایمان، پاکدانی و صلاح به زنان معرفی شده اند.