روسیاالیوم به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که عماد خمیس وزیر برق کنونی سوریه مامور تشکیل دولت جدید در این کشور شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه اعلام کردند که عماد خمیس وزیر برق کنونی دولت سوریه مأمور تشکیل دولت جدید سوریه شده است.

بر اساس این گزارش منابع آگاه در این خصوص تصریح کردند: احتمالا عماد خمیس اسامی کابینه پیشنهادی دولت جدیدش را که ۱۲ وزیر جدید به آن پیوسته اند، بدین شرح اعلام خواهد کرد: «فارس الشهابی» وزیر صنعت، «حیان سلیمان» وزیر اقتصاد، «بشر الصبان» وزیر امور داخلی، «محمد جهاد اللحام» وزیر دادگستری، «هلال هلال» وزیر ارتباطات، «نصوح سمنیه» وزیر برق، «علی عبدالکریم» وزیر اطلاع رسانی، «راما عزیز» وزیر کشاورزی، «عماد الاصیل» وزیر تجارت و بازرگانی، «فادیا دیب» وزیر بهداشت و «فرح المطلق» وزیر آموزش و پرورش.

این در حالی است که بنابرگفته این منابع آگاه برخی از وزرای دولت کنونی در دولت جدید هم عهده دار همان منصب پیشین خواهند بود که اسامی آنها بدین شرح است: «ولید المعلم» وزیر خارجه، «محمد الشعار» وزیر کشور، «فهد جاسم الفریج» وزیر دفاع، «اسماعیل اسماعیل» وزیر اقتصاد، ««سلیمان عباس» وزیر نفت، «محمد عامر ماردینی» وزیر آموزش عالی، «علی حیدر» آشتی و مصالحه ملی، «عصام خلیل» وزیر فرهنگ، «حسن عرنوس» وزیر اشتغال عمومی، «ریما القادری» وزیر امور اجتماعی، «خلف عبدالله» وزیر کار، «غزوان خیربک» وزیر حمل و نقل، «محمد ولید غزال» وزیر مسکن، «کمال شیخه» وزیر آب، «محمد عبدالستار» اوقاف، «حسان النوری» توسعه اداری، «سرکیس» محیط زیست و «بشر الیازجی» وزیر گردشگری.

گفتنی است کشور سوریه بیش از ۵ سال است با معضلی به نام تروریسم مواجه است، در ماه های اخیر با برگزاری انتخابات پارلمانی اقدام به تشکیل پارلمان با اعضای جدید و توسط رأی مردم کرد و قرار است پارلمان جدید، نخست وزیز و کابینه جدید کشور سوریه را در روزهای آینده بررسی کند و به آن رأی اعتماد دهد.