کارکنان خشمگین شرکت بن لادن در عربستان سعودی ساختمان های محل اسکان خود را در منطقه ام الکتاد مکه آتش زدند.

به گزارش پرس شیعه؛ کارکنان شرکت عمرانی بن لادن عربستان به دلیل تأخیر در پرداخت حقوقشان تعدادی از ساختمان های محل اسکان خود در منطقۀ “ام الکتاد” مکه را به آتش کشیدند.

کاهش قیمت نفت، هزینه های سنگین ماجراجویی های نظامی عربستان در منطقه و رشوه های سنگین حکومت سعودی به دولت ها و مجامع بین المللی برای سکوت در برابر جنایت های این رژیم، وضعیت اقتصادی این کشور را با مشکل رو به رو کرده است.

شرکت بن لادن در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کند و قراردادهای بزرگ ساخت و ساز داشته است. توسعه مسجد الحرام یکی از قراردادهای بزرگ این شرکت بوده است.

تداوم قیمت‌ پایین نفت اقتصاد عربستان را با مشکل مواجه کرده است. چندی پیش صندوق بین المللی پول هشدار داد که ادامه قیمت‌های پایین نفت ممکن است باعث شود که عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۰ به آستانه ورشکستگی برسد.