کمیسیون اروپا از لغو ممنوعیت پرواز هواپیماهای متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ساندی تایمز، دو شرکت هواپیمایی «ایران ایر» ایران و «لاین ایر» اندونزی از لیست سیاه ایمنی پرواز اتحادیه اروپا خارج شدند.

«ویولتا بولک» کمیسر حمل و نقل اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد: من خوشحالم از اینکه اعلام کنم که ما اکنون می توانیم اجازه پرواز اغلب هواپیماهای ایران در آسمان اروپا را صادر کنیم.

کمیسیون اتحادیه اروپا امروز اعلام کرده که پیرو بازدید مسئول اجرایی اتحادیه اروپا از ایران در ماه آوریل، اکثر هواپیماهای ایران اجازه از سرگیری فعالیت در اتحادیه اروپا را دریافت کردند.