هواداران تحریم رژیم صهیونیستی با تجمع مقابل دفتر فرماندار ایالت نیویورک، به دستور وی برای ممنوعیت سرمایه گذاری دولتی در شرکت هایی که تل آویو را تحریم کنند، اعتراض کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ هواداران حقوق بشر و مخالفان برخوردهای رژیم صهیونیستی با فلسطینیان، شامگاه چهارشنبه (دیشب) در این تجمع از ‘اندرو کوآمو’ فرماندار دموکرات ایالت نیویورک خواستند دستور یادشده را لغو کند.

سخنرانان در گردهمایی هواداران تحریم رژیم صهیونیستی تاکید کردند که دستور فرماندار نیویورک، ناقض حق آزادی عقیده و بیان بازرگانان است و وی با این دستور، تنها بخاطر باورهای سیاسی افراد، علیه آنان تبعیض قائل می شود.

کوآمو در ماه جاری میلادی با صدور حکمی، هرگونه سرمایه گذاری دولتی را در شرکت ها و موسسه های تحریم کننده تل آویو در ایالت نیویورک منع کرد.

این نخستین بار است که یک فرماندار آمریکایی چنین دستوری صادر می کند.