مراکش در ماه مبارک رمضان با ارایه طرحی ۲۶ نفر از مبلغان روحانی خود را تحت عنوان امامان جماعت میانه رو به اسپانیا اعزام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ با توجه به تهدید گروه تروریستی داعش در ماه مبارک رمضان برای انجام عملیات در کشورهای غربی، کشور مراکش با ارائه طرحی ۲۶ نفر از مبلغان روحانی خود را تحت عنوان امامان جماعت میانه رو به اسپانیا و ۲۰۰ نفر دیگر را برای سایر کشورهای اروپایی اعزام کرده است.

در این طرح که با هماهنگی و موافقت پادشاه مراکش اجرا شده، امامان جماعت یاد شده چندین ماه تحت تعلیم معارف اسلامی قرار گرفته اند.

این افراد طی دوره ای زیر نظر مرکزی تحت عنوان انجمن علمای آفریقا، که حدود یک سال است با دستور پادشاه مراکش تاسیس شده، تربیت شده اند.

با توجه به حوادث اخیر تروریستی که تعدادی عاملان آن مراکشی بوده اند، کشور مراکش قصد دارد با به اجرا درآوردن طرح فوق، افراد مراکشی الاصل را که در کشورهای غربی سکونت دارند کنترل کند.

اسپانیا با استقبال از این طرح، افراد معرفی شده را جهت همراهی با مسلمانان مقیم این کشور پذیرفته است.

این طرح با استقبال کشورهای دیگر نیز مواجه شده و در این ارتباط کشورهای ساحل عاج، فرانسه، گینه، مالی، تونس نیز درخواست پذیرش امامان جماعت را از مراکش کرده اند.

انجمن علمای آفریقا در صدد است تا با تحقیقات علمی در زمینه مذهب و فرهنگ اسلامی، ارزش های اسلامی را به کشورهای غربی معرفی کند.

پدرو بانیوس رییس اسپانیایی سابق اطلاعات و امنیت اروپا با مثبت خواند این طرح، معتقد است که دیپلماسی اعزام روحانیون مذهبی باید با هدف همزیستی مسالمت آمیز و اجتناب از خشونت انجام شود.

او می گوید نتایج حاصل از این طرح در کوتاه مدت مشخص نمی شود و ابتدا باید این افراد با جامعه ای که به آن اعزام می شوند، خو بگیرند.