پیشروی گسترده نظامیان ارتش عراق به سمت مرکز فلوجه و فرار دسته‌ جمعی تروریست های تکفیری داعش از مناطق مرکزی این شهر از جمله مهم‌ترین تحولات عملیات آزادسازی فلوجه محسوب می‌شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «المسله»، نظامیان ارتش عراق به پیشروی های گسترده خود در نبرد با تروریست های تکفیری داعش در شهر «فلوجه» واقع در استان الأنبار ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نظامیان ارتش عراق به سرعت در حال نزدیک شدن به مرکز شهر فلوجه هستند.

در همین ارتباط، «شاکر جودت» از فرماندهان نیروهای امنیتی عراق اعلام کرد: نظامیان ارتش از چهار محور در حال نزدیک شدن به مرکز فلوجه هستند.

این فرمانده عراقی همچنین اظهار داشت: مقاومت عناصر تروریستی ـ تکفیری داعش در برابر نظامیان عراقی به شدت فروپاشیده است.

وی همچنین افزود: موفقیت نیروهای امنیتی و مردمی در تخلیه مرکز شهر فلوجه از غیرنظامیان، نقش مهمی در فروپاشی صفوف تکفیریهای مستقر در مرکز فلوجه داشته است.

از سوی دیگر، به دنبال پیشروی های گسترده و سریع ارتش عراق به سمت مرکز شهر فلوجه، شمار زیادی از تروریست های تکفیری داعش اقدام به فرار از مناطق مرکزی این شهر کرده اند.

در همین ارتباط، «جودت» گفت: پس از فروپاشی صفوف تکفیریهای مستقر در مرکز شهر فلوجه، آنها اقدام به فرار دسته جمعی از مرکز شهر به سمت مناطق «البوعلوان» و «الحلابسه» کردند.