وزیر خارجه آمریکا درخواست بیش از ۵۰ دیپلمات این کشور برای حمله به نیروهای ارتش سوریه را بسیار بسیار مهم ارزیابی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، وزیر خارجه آمریکا درخواست ۵۰ دیپلمات این کشور درباره سوریه را نامه ای مهم ارزیابی کرد و گفت بعد از برگشتش به واشنگتن مسئله را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

روز گذشته در حالیکه وزیر خارجه آمریکا در کپنهاک به سر می برد بیش از۵۰ دیپلمات این کشور با انتشار نامه ای با انتقاد از سیاست های دولت آمریکا در قبال تحولات سوریه خواستار آغاز حملات آمریکا به نیروهای ارتش سوریه شدند.

جان کری امروز در واکنش به این درخواست گفت: این بیانیه مهمی است من به این روند خیلی خیلی زیاد احترام می گذارم. وقتی برگردم فرصت دیار با این افراد را خواهم داشت.