کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد که نابودی نظام سوریه باعث خواهد شد منطقه به هرج و مرج کشیده شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد که سقوط دولت سوریه کمکی به مبارزه با تروریسم نخواهد کرد بلکه منطقه را به سوی هرج و مرج سوق خواهد داد.

دیمتری بسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نیز گفت: مسکو در هیچ شرایطی با درخواست ها برای سرنگونی نظام در کشورها با استفاده از زور موافقت نخواهد کرد.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا درخواست ۵۰ دیپلمات این کشور درباره سوریه را نامه ای مهم ارزیابی کرد و گفت بعد از برگشتش به واشنگتن مسئله را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

روز گذشته در حالیکه وزیر خارجه آمریکا در کپنهاک به سر می برد بیش از ۵۰ دیپلمات این کشور با انتشار نامه ای با انتقاد از سیاست های دولت آمریکا در قبال تحولات سوریه خواستار آغاز حملات آمریکا به نیروهای ارتش سوریه شدند.