رئیس جمعیت علمای صور لبنان بر عدم تأثیر تحریم مالی آمریکا علیه حزب الله تأکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام شیخ علی یاسین رییس جمعیت علمای صور لبنان در پیامی بر مقاومت حزب الله در برابر تحریم مالی آمریکا تأکید کرد و افزود: حزب الله و پیروان آن بر تحریم مالی آمریکا پیروز خواهند شد همانگونه که در نبرد نظامی بر دشمن فائق آمده است.

وی از اجرای فوری تحریم آمریکا علیه حزب الله از سوی برخی بانک های لبنانی ابراز شگفتی کرد و اظهار داشت: این مساله نشان می دهد که برخی جریان ها همان هدف جنایتکاران که ضربه زدن به ثبات در لبنان و عدم ثبات مالی است را دنبال می کنند.

این روحانی لبنانی تصریح کرد: تعجیل در صدور برخی احکام در حالی صورت می گیرد که تحقیقات دستگاه های امنیتی و قضایی درباره انفجار روز یکشنبه در نزدیکی یکی از بانک های لبنان در فردان به نتیجه نرسیده است.

حجت الاسلام علی یاسین بر لزوم دوری گروه های سیاسی از نیرنگ سیاسی تأکید کرد و ادامه داد: پیامدهای تحریم مالی آمریکا با گفت وگوی سازنده همه گروه ها درمان خواهد شد تا لبنان حفظ شده و پروژه های صهیونیستی ـ آمریکایی ناکام باقی بماند.

وی مقاومت را تنها گزینه ملت فلسطین علیه پروژه های صهیونیستی دانست و تعلیق فعالیت احزاب و جمعیت های معارض آل خلیفه را محکوم کرد.