علما و طلاب بحرینی ساکن قم از اقدام علمای شیعه این کشور در تعطیلی نماز جماعت پنجشنبه و جمعه استقبال کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ علما و طلاب بحرینی ساکن قم با صدور پیامی از تعطیلی نماز جماعت از سوی علمای شیعه بحرین به دلیل ناامنی رخ داده از سوی آل خلیفه علیه علما و ائمه جمعه حمایت کردند.

در این پیام آمده است: حمایت کامل و قاطع خود را از تصمیم علمای بحرین مبنی بر تعطیلی نماز جماعت شب و روز جمعه در اعتراض به دخالت نظام در امور دینی و فشار و فراخوان علما اعلام کرده و از شهروندان می خواهیم در یک صف مستحکم در کنار علما بایستند.

علما و طلاب بحرینی افزودند: این اقدام یکپارچه، خاری در چشم نظام و مزدوران آن است که اثر آن را در بیانیه اوقاف جعفریه که به سخنگوی رسمی وزارت کشور مبدل شده است، مشاهده می کنیم.

آنان در بخش پایانی این پیام، نسبت به پیامدهای دخالت آل خلیفه در امور دینی و تعرض به نمادهای دین هشدار دادند.

گفتنی است علمای شیعه بحرین در اعتراض به نبود شرایط امن برای برگزاری نماز، نماز جماعت مغرب و عشای پنجشنبه شب ها و نمازهای جماعت صبح و ظهر و عصر جمعه ها را تعطیل کردند.