رئیس مجلس وحدت المسلمین پاکستان از دخالت آمریکا در امور داخلی این کشور به شدت انتقاد کرد و گفت که آمریکا بزرگترین دشمن مسلمانان است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین راجه ناصر عباس جعفری رییس مجلس وحدت المسلمین پاکستان، امروز در مراسم افطاری که در شھر اسلام پاکستان برگزار شد از دخالت آمریکا در امور داخلی این کشور به شدت انتقاد کرد و گفت: برخورد آمریکا با کشور دوگانه است، ظاھر آمریکایی ھا رفاقت و دوستی و باطن امریکایی ھا خیانت و دشمنی است.

وی از عدم تلاش دولتمردان پاکستان برای نجات این کشور از بحران ها افزود: آمریکا بزرگ ترین دشمن دنیای اسلام است و تنش در منطقه نیز به سود این کشور و رژیم صهیونیستی است.

رییس مجلس وحدت المسلمین پاکستان کشتار بی گناھان به بھانه اجرای طرح ملی «مقابله با تروریسم» را به شدت محکوم کرد و گفت: تا زمانی که سران تروریسم تحت حمایت دولتمردان قرار دارند این کشور رنگ آرامش و امنیت نخواھد دید.

وی افزود: ۸۰ ھزار تن از مردم بی گناہ در عملیات تروریستی جان خود را از داست دادہ اند و دولتمردان برای خاطر منافع شخصی و حزبی ھیچ اقدامی نمی کنند.