مشارکت هیئت مخالفان سوری در کنفرانس امنیتی هرتزلیای رژیم صهیونیستی بیش از پیش باعث رسوایی این گروه شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه خبری العهد، هر روز برگ جدیدی از دفتر رسوایی های مخالفان سوری رو می شود و در صورتی که در گذشته بارها اخبار مربوط به مداوای مجروحان آنها در بیمارستان های صهیونیستی یا دیدارشان با مقامات این رژیم منتشر شده بود، اخیرا مشارکت هیئت مخالفان سوری در کنفرانس امنیتی هرتزلیا رژیم صهیونیستی بیش از پیش باعث رسوایی این گروه شد.

نماینده هیئت مخالفان سوری اعلام کرد که «هدف از مشارکت در کنفرانس هرتزلیا اثبات این مسئله است که “ارتش آزاد” و مخالفان سوری همچنان موجودیت خود را حفظ کرده اند».

«عصام زیتون» نماینده این هیئت با بی شرمی تمام در خاکی که اشغالگران صهیونیست هزاران نفر از شهروندان فلسطینی را در آنجا به خاک و خون کشیده اند، ادعا کرد که «آنها خواهان آزادی و کرامت هستند»!

زیتون در ادامه گزافه گویی های خود مدعی شد که گروه های تکفیری دست پرورده عربستان و تفکر وهابی توسط نظام سوریه سازماندهی شده اند تا وجهه آنچه را که وی “انقلاب سوریه” نامید، تخریب کنند.