تروریست‌ های تکفیری بوکوحرام با یورش به روستایی در نیجریه ۱۸ زن را به گلوله بسته و به قتل رساندند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی النشره، تروریست های تکفیری بوکوحرام همچنان به جنایت های خود علیه مردم نیجریه ادامه می دهند.

در ادامه این جنایت ها، تکفیریهای بوکوحرام به روستایی واقع در شمال شرق نیجریه یورش بردند.

به دنبال این حمله تکفیریها ۱۸ زن نیجریه‌ای را که در یک مراسم تشییع جنازه حضور داشتند، به گلوله بسته و به قتل رساندند.

این در حالی است که هفته گذشته نیز تکفیریهای بوکوحرام به روستایی در نزدیکی «مایدوگوری» یورش برده بودند.

آنها در این حمله چهار زن نیجریه ای را در هنگام افطار از منازلشان بیرون کشیده و سَر بریدند.