مدیر کمیته بازرگانی و بخش فروش بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از حضور ٣۴١ ناشر در نمایشگاه قرآن خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ عباد رضا اسلامی، مدیر کمیته بازرگانی و بخش فروش نمایشگاه قرآن گفت: بخش فروش نمایشگاه قرآن در حال خدمت رسانی به بازدیدکنندگان است و امسال نیز این بخش به شکل مطلوب تری فعالیت می کند.

وی درخصوص نظارت بر چاپ و نشر کتاب های ناشران نمایشگاه قرآن اظهارداشت: نظارت های ما با همکاری دارالقرآن برای مشاهده مجوز کتاب های نمایشگاه قرآن آغاز شده است.

مدیرکمیته بازرگانی و بخش فروش نمایشگاه قرآن ادامه داد: حوزه نظارتی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امسال برای دومین بار تشکیل شده است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢۴ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١۶ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار می شود.