خانواده حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، پس از مدت ها غیبت، جمعه شب، در خانه اپرای مصر حضور یافتند.

به گزارش پرس شیعه؛ سوزان مبارک همسر حسنی مبارک که مدت ها بود از حضور در اماکن عمومی خودداری می کرد، جمعه شب، در برنامه ای هنری برای کودکان نوازنده، در خانۀ اُپرای مصر حضور یافت.
به نوشتۀ وبگاه “الیوم السابع” در میان کودکانِ نوازنده، “فریده جمال مبارک”، نوۀ حسنی مبارک نیز حضور داشت و پدرش جمال مبارک نیز برای تماشای نوازندگی دخترش، در میان جمع حاضر شد.
نیروهای امنیتی مصر، از عکاسی تصویربرداران از سوزان مبارک و پسرش یا نزدیک شدن به آن ها جلوگیری کردند.
با این حال شماری از حاضران در این مراسم، با تلفن های همراه خود، عکس هایی از این برنامه تهیه کردند.

نوه مبارک در حال نوازندگی