دار الفتوی مصر دو برنامه تلویزیونی به هنرمندی رامز جلال و هانی رمزی را حرام دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ دار الفتوی مصر با صدور فتوایی تاکید کرد که شرعیت اسلامی ارعاب و ترساندن انسان های برخوردار از امنیت و آرامش را نهی کرده است.

دارالفتوی مصر این فتوا را در اشاره به برنامه های سرگرمی از جمله برنامه “رامز با آتش بازی می کند” به هنرمندی رامز جلال و برنامه “هانی در جنگل ها” به هنرمندی هانی رمزی، صادر کرد.

در برنامه دوربین مخفی “رامز با آتش بازی می کند”، از برخی از هنرمندان برای گرامیداشت آنها در داخل یک برج بلند در مغرب دعوت می شود، که در جریان مراسم گرامیداشت انفجاری در برج روی می دهد و باعث آتش سوزی گستره می شود.

ایده برنامه هانی رمزی نیز دعوت از تعدادی از ستارگان برای گردش با خودرو در جنگل های آفریقای جنوبی است، که ناگهان برخی حیوانات درنده به آنها حمله می کنند.