یک نامزد اردنی احترام به الاغ را به عنوان شرط خود برای مشارکت در انتخابات آینده پارلمانی در اردن و آنرا به عنوان شعار انتخاباتی خود انتخاب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اردنی  عمون ، ثابت المومنی گفت: من فقط زمانی برای انتخابات آتی پارلمانی اردن نامزد می شوم که دولت به الاغ های وطن که درجهت خدمت به کشور و دفاع ازآن نابود می شوند، احترام بگذارد.

وی ادامه داد: من به عنوان رئیس جمعیت الاغ های وطن تصمیم به تحریم انتخابات آتی پارلمانی آتی اردن تا زمان اعاده احترام به الاغ ها گرفتم.

المومنی درباره انگیزه اش از انتخاب این شعار برای تبلیغات احتمالی انتخاباتی خود گفت: علت این بود که وقتی با آن (الاغ ) وارد گفتگو می شوم، به من فحش نمی دهد و ناسزا نمی گوید.!

المومنی دارای مدرک دکترا در رشته زمین شناسی است و دراستان عجلون در شمال اردن سکونت دارد.

انتخابات پارلمانی اردن قرار است بیستم سپتامبر آینده برگزار شود.