سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه، واردات ذرت و سویا از آمریکا را به دلیل نداشتن استانداردهای کشاورزی و غذایی روسیه، متوقف کرد.

به گزارش پرس شیعه، “الکسی الکسینکو” سخنگوی سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه روز چهارشنبه گفت: از آنجا که تولیدات آمریکا تهدیدی واقعی برای روسیه به شمار می رود و تضمین های آمریکا نیز معتبر نیست، موقتا واردات ذرت و سویا را از امریکا تحریم می کنیم و این تحریم از ۱۵ فوریه جاری اجرایی می شود.

این هیات که مسئول نظارت بر سالم بودن غذا در روسیه است، از فاسد بودن برخی محموله های ذرت و وجود بذر علف و دیگر دانه ها در سویای آمریکایی خبر داد.

الکسینو در توضیح اظهارات مقامات آمریکایی درباره عدم مراعات معیارهای میکروبیولوژیکی مخصوص غذاها در عملیات ارزیابی بارهای ذرت، گفت: از این مساله بسیار شوکه شدیم، زیرا هر محموله غذایی باید دارای گواهی میکروبیولوژیکی باشد که تضمینی برای سالم بودن غذاهای موجود باشد، اما به نظر می رسد این محصولات قبل از صادرات بررسی نشده بود.

هیات نظارت سال گذشته ۶۴ مورد آلودگی میکروبی؛ و در ماه ژانویه گذشته نیز ۴ مورد آلودگی شامل نوعی باکتری که در روسیه وجود ندارد، در سویای وارداتی از امریکا شناسایی کرده بود.

صادرات سویای امریکا به روسیه در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تن بوده است و هیات نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه، ارزش محصولات آلوده که به روسیه وارد شده را حدود ۱۵ میلیارد روبل (۱۸۸ میلیون دلار) برآورد کرد.