بازیگران یک تئاتر رمضانی در اردن، با ایفای نقش ملک سلمان پادشاه عربستان، سیاست این کشور را به سخره گرفتند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رأی الیوم هنرمندان اردنی، هر سال با ایفای نقش سران جهان عرب، با زبان طنز، به انتقاد از آنان می پردازند.

یکی از سیاستمداران بزرگ اردنی که در تئاتر مربوط به ملک سلمان حضور داشت، به وبگاه رأی الیوم گفت: شخصیتی که نقش ملک سلمان را بازی می کند، به گرمی از یک زن آوارۀ سوری که در جست وجوی سرپناهی برای خانوادۀ خود است، استقبال می کند.

وی افزود: ملک سلمان سپس به زن آواره تاکید می کند که حاضر است تمام امکانات کشورش را برای رسیدنِ آوارگان سوری به آرامش و ثبات در اختیار آنان بگذارد، اما البته همه این کارها باید در اردن صورت گیرد!!

سیاستمداران برجسته اردنی به این نمایش که در یکی از هتل های امان اجرا می شود، واکنش نشان دادند و دربارۀ آن مطلب نوشتند.