رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بیان کرد: امروز برخی گمان می کنند که حال که انقلاب شده است، چرا هنوز در این کشور مشکلاتی وجود دارد در حالی که سنت خدا این گونه نیست که آنها گمان می کنند؛ زیرا در این انقلاب نیز همه از بالاتا پایین جامعه باید امتحان شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مصباح یزدی جمعه شب در درس اخلاق خود در ماه مبارک رمضان که دردفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد گفت: خداوند برای بیان تفاوت عملکردهای انسان بیانات مختلفی را در قرآن بیان کرده است.

ایشان افزود: همچنین برای بیان بسیاری از موضوعات برای افرادی که باید توضیحات بیشتری به آنها داده شود از مثال های مختلف استفاده شده؛ به عنوان مثال با توجه به اهمیت مساله انسان و عمر کوتاه او در این دنیا توضیحات خاصی بیان شده که این مباحث با همین مثال ها عنوان گردیده است.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: یکی از مسایل مهمی که قرآن روی آن تاکید دارد، مساله خالد بودن برخی افراد در جهنم است، به این معنی که جهنمیان را نیز مراتبی است و اگر افرادی به قدری بد باشند که هیچ راه بازگشتی برای آنها نباشد و با عذاب نیز پاک نشوند در این عذاب خالد و جاودان خواهند بود.

عضو جامعه مدرسین گفت: در این زمینه باید گفت که خطابات به این شکل است که برای این افراد درب جهنم بسته می شود و دیگر باز نخواهد شد و به قدری عذاب ها شدید می شود که اهل جهنم خطاب می کنند که ای کاش بمیریم و از این عذاب ها راحت شویم در حالی که آنها بارها می سوزند و دوباره زنده می شوند و دوباره عذاب می بینند.

آیت الله مصباح یزدی اظهارکرد: خداوند وقتی این سرانجام را برای دوزخیان و خلد برین را برای نیکان ذکر می کند با مثال های مختلف بیان می کند که آیا دنیا و این دو سرنوشت ارزش مقایسه و راه رفتن را ندارد؟

ایشان گفت: خداوند در مثالی به مردم بیان می کند که بسیاری از انسان ها به قدری ساده لوح هستند که با دیدن مزارع آباد و گیاهان خودرو و کاشته شده شب ها را با خیال نعمات فراوان به خواب می روند و با غرور شب را به صبح می رسانند، و در حالی که وقتی از خواب بر می خیزند مشاهده می کنند که از چنین فضایی خبری نیست.

آیت الله مصباح یزدی افزود: خداوند می فرماید، بر مزارع و اموال آنها بلا نازل کردیم تا صبح که بر می خیزند و می بینند که همه چیز نابود شده است با خود تدبیر کنند که این جهان محل قرار ابدی نیست و نباید به آن دلخوش باشند.

ایشان گفت: قرآن بیان می کند که این بلاها پیام مهمی دارد که مردم فریب این دنیا را نخورند و تصور نکنند که بهشت آنها همین جاست و هیچ گزند و آسیبی در این دنیا نباید باشد و نعمات نیز همیشگی است؛ نه تنها زندگی دنیا موقتی است، بلکه مشکلاتی نیزدارد؛ البته طراوت و زینت هم دارد، ولی بقایش مصونیتی ندارد.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه این دنیا نسبت به آخرت تنها یک لحظه است، همین یک لحظه نیز قابل پیش بینی نیست؛ بسیاری از جوانان در عین سرخوشی و سرمستی از این دنیا به راحتی رفته اند و بسیاری پیران که با گذشته سالها زندگی می کنند.

ایشان گفت: انسان ها خانه های مستحکم و بناهای قصرگونه می سازند، ولی خبر ندارند که ممکن است همین خانه در اثر یک خاکبرداری اشتباه از سوی دیگران یه یک مشکل طبیعی با خاک یکسان شود، ولی باور نمی کنند.

آیت الله مصباح یزدی اظهارکرد: قرآن مثال اربابان ثروتمندی که از ترس مردم فقیر نصف شب به سراغ گندم های خود می روند تا برویند و ببرند که مجبور نباشند به فقرا کمک کنند را بیان می کند تا نشان دهد که او بر همین چیز قادر است.

استاد حوزه گفت: اگر انسان به نعمتی که به او داده شده است به قدری مغرور شود که یاد خدا را نیز فراموش کند آن نعمت فرورفته و یا باعث شر برای او می شود؛ پس در این دنیا در هیچ زمینه های نمی توان محاسبه قطعی کرد.

ایشان اظهارکرد: راز اینکه خدواوند همیشه در همه جای زمین، بلاهایی را نازل می کند مثل سیل و… به این دلیل است که مردم دنیا بفهمند که این عذاب ها برای همه مردم است تا متوجه شوند که این دنیا محل قرار و زندگی ابدی نیست.

آیت الله مصباح یزدی گفت: هدف، رسیدن به دنیا نیست، زیرا دنیا فقط ابزار است و هیچ وجه آن همیشگی نیست؛ بخشی از آیات قرآن متعرض زندگی دنیا است وآن را با مثل بیان کرده است.

استاد حوزه افزود: بخشی دیگر از آیات قرآنی عینتی تر و کاربردی تر است؛ مثلا همه مسلمانان به آخرت معتقد هستند و برای آخرت نیز عبادت و فکر می کنند، ولی آنگونه که باید باشند نیستند.

ایشان گفت: همچون قوم بنی اسراییل که سالها از خداوند دعا کردند که فرج حضرت موسی(ع) را برساند تا از شر فرعونیان خلاص شوند؛ حضرت موسی زودتر ظهور کرد و در هر سال معجزه ای رخ داد و مردم از او معجزه دیگری خواستند و آخر سر به او گفتند که اگر تو پیامبر و ناجی هستی پس چرا این همه بلا نازل می شود و زندگی ما هنوز سخت است؟

این استاد حوزه بیان کرد: این مشکل بشر است، زیرا امروز هم که انقلاب شده برخی گمان می کنند که حال که انقلاب شده است چرا هنوز در این کشور مشکلاتی وجوددارد در حالی که سنت خدا این گونه نیست که آنها گمان می کنند زیرا در این انقلاب نیز همه از بالاتا پایین جامعه باید امتحان شوند و این گونه نیست که با انقلاب، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت؛ حتی با ظهور امام زمان (ع)نیز در ابتدا همه چیز حل نمی شود و مردم باید خود را برای شرایط سخت یاری امام (ع)آماده کنند و در امتحانات بسیاری شرکت کنند.

ایشان در پایان بیان کرد: در قرآن بیان شده است که این شرایط سخت برای این است که مردم سنت خدا را درک کنند و به سوی خدا بروند تا عذاب آنها کم شود.