مردم انقلابی بحرین اقدامات طایفه ای نظام آل خلیفه علیه شهروندان شیعه را محکوم و اعلام کردند: بازداشت علما و بستن مؤسسان دینی و جمعیت الوفاق و جلوگیری از برگزاری نماز در مساجد نمونه هایی از اقدامات ضد شیعی نظام است.

به گزارش پرس شیعه؛ روز گذشته شهرها و مناطق مختلف بحرین شاهد برپایی تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در اعتراض به افزایش ظلم و ستم و سیاسیت های طایفه ای آل خلیفه بود.

تظاهرات کنندگان منامه پرچم بحرین در دست داشتند و خواستار توقف اقدامات طایفه ای و ضد شیعه مسئولان بحرین شدند.

مردم انقلابی بحرین همچنین اقدامات طایفه ای نظام آل خلیفه علیه شهروندان شیعه را محکوم و اعلام کردند: بازداشت علما و بستن مؤسسان دینی و جمعیت الوفاق و جلوگیری از برگزاری نماز در مساجد نمونه هایی از اقدامات ضد شیعی نظام است.

از سوی دیگر مردم ابوصبیع و الشاخوره نیز صبح روز جمعه با شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز بر استمرار انقلاب و مطالبه حقوق مشروع خود در انتخاب یک نظام سیاسی مردمی تاکید کردند.