حجت الاسلام و المسلمین بهجت پور با بیان این که از هر آیه قرآن می شود نکات تربیتی گرفت، گفت: سهم ما از تربیت این است که فقط به نکته ها بسنده نکنیم، بلکه تربیت را فرایندی بدانیم که از یک نقطه شروع و به یک نقطه ختم می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی در جمع مبلغین شهرستان اصفهان، به ارزش و اهمیت مهندسی فرهنگی در حل مسایل اجتماعی جامعه پرداخت و گفت: مهندسی فرهنگی به این معناست که مجموعه ای از عناصر در کنار هم چیده می شود تا بر اساس این چیدمان، عنصری از عناصر فرهنگی در جامعه تثبیت و تبدیل به هنجار جامعه گردد و پس از آن، با استفاده از روش هایی از آن مراقبت نمود.

وی افزود: وقتی صحبت از مهندسی فرهنگ دینی می کنیم یعنی باید سهم موثر هر یک از مولفه های فرهنگ دینی در جامعه تعیین کنیم، امروز مهم ترین کار به دوش پژوهشگران عرصه دین ناظر به مسایل اجتماعی، این است که مهندسی فرهنگی را اجرا و روشن نمایند تا مدیران فرهنگی و جامعه را از بلاتکلیفی رها کنند.

حجت الاسلام بهجت پور با اشاره به سیر تحول دینی در قرآن گفت: برای فهم تحول باید به نزول تدریجی قرآن و آیات قرآن توجه کرد تا از طریق مهندسی فرهنگی به نتایج دلخواه دست پیدا کنیم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی با بیان این که ما در قرآن با سه گروه مخاطب مواجه هستیم، گفت: اولین گروه آنها پیغمبر است که به عنوان قاعده اساس حرکت و وظیفه تحول جامعه را به عهده دارد، تا آن را از تاریکی به سمت نور رهنمون سازد.

وی افزود: پیغمبر مربی جامعه است و جامعه تحت تربیت اوست؛ لذا وظیفه ما این است که مدل تحول شخصیت پیامبر(ص) را در گذر از چالش های زمان استخراج کنیم و در اختیار متولیان فرهنگی بگذاریم.

این محقق دینی در ادامه گفت: گروه دوم معارضینی هستند که در برابر تحول مقاومت و سرکشی می کنند، اما گروه سوم جریان مقابل معارضین یعنی جریان همراه است که سیر تحول در آنها اتفاق می افتد.

حجت الاسلام بهجت پور اظهار داشت: درست است که قرآن در زمان و مکان مشخصی نزول یافته، ولی مخاطبین آن فقط به همان زمان و مکان محدود نیست، لذا هنر مفسر این است که بتواند مفاهیم عام قرآن را با توجه به شرایط زمانی و مکانی و ویژگی های مکی و مدنی و سبب نزول آن برای جامعه استخراج کند.

وی با بیان این که از هر آیه قرآن می شود نکات تربیتی گرفت، گفت: سهم ما از تربیت این است که فقط به نکته ها بسنده نکنیم، بلکه تربیت را فرایندی بدانیم که از یک نقطه شروع و به یک نقطه ختم می شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی افزود: مشکل ما در روش تربیتی است، برای مثال اگر ما در بحث حجاب و یا امر به معروف و نهی از منکر به نتیجه دلخواه و مناسب نمی رسیم، مشکل در روش تربیتی است؛ لذا بهترین کار این است که این روش را از خود قرآن استخراج کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور در پایان بیان کرد: تحول در قرآن را می توان تحولی در تربیت و رشد هدفمند در مردم تلقی کرد که با ابلاغ خداوند توسط پیامبر(ص) اجرا شده است.