سازمان ملل متحد بعد از آنکه‌ کشتار ایزدیان را نسل کشی نامید، اعلام کرد که‌ هنوز بیشتر از سه هزار زن و کودک ایزدی در اسارت داعش به‌ سر می برند.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از پایگاه‌ خبری ملت، سازمان ملل متحد اعلام کرد که‌ بر اساس شواهد موجود، گروه‌ تروریستی داعش به‌ صورتی هدفدار و برنامه‌ ریزی شده‌ به‌ دنبال نابودی کردهای ایزدی بوده و خواهان برچیدن نسل آنها از روی زمین است.

این اقدام سازمان ملل متحد بعد از آن می آید که‌ کمیته‌ تحقیق درباره‌ شکنجه‌ و قاچاق انسان در سازمان ملل طی گزارشی مفصل مشاهدات و شواهد خویش را در خصوص نسل کشی ایزدیان به‌ این سازمان ارایه‌ کرد.

در این گزارش آمده‌ است که‌ در برنامه‌ ریزی مدون داعش، برای نابودی ایزدی ها سه راهکار، از جمله‌؛ کشتار مردان ایزدی، فروش زنان ایزدی و بکارگیری کودکان ایزدی در جبهه‌ های جنگ در نظر گرفته‌ شده‌ است.

همچنین در گزارش اشاره‌ شده‌ است که‌ در حال حاضر ۳۲۰۰ زن و کودک ایزدی در دستان گروه‌ تروریستی داعش است و کسی از سرنوشت آنها باخبر نیست.

در آخرین خبرهای درز کرده‌ در گروه‌ تروریستی داعش فاش شده‌ است که‌ داعش برای جذب نیروهای خارجی از جمله‌ در کشورهای چون لیبی، افغانستان و پاکستان جمعی از زنان ایزدی را به‌ این کشورها منتقل کرده‌ است.